Pharmaceutical Factory B.Braun

 Nội dung thực hiện:
- Cung cấp 01 máy 1500kVA
- Cung cấp và lắp đặt phòng chống ồn, hệ thống nhiên liệu, ống khói
- Cung cấp hệ thống thoát khí, lưu thông gió trong phòng máy