Tòa nhà VTC Online - 310 Minh Khai


 Nội dung thực hiện:

- Cung cấp 01 máy 1500kVA, đưa máy vào vị trí tầng hầm của tòa nhà
- Cung cấp và lắp đặt phòng chống ồn, hệ thống ống khói, lưu thông gió trong phòng máy
- Cung cấp và lắp đặt hệ thống nhiên liệu cho máy phát,